214Kişi Sohbet Ediyor

Hemen Sohbete Başlayın

İletişim kurmak

Sesli Sohbet ile İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, Fikir ve zaman için davranış ve bilgi alışverişidir.

 

Kişi, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için kendisi ve çevresindekilere iletişime geçer. Ayrıca ruhsal - bedensel ihtiyaçları gidermek için iletişim sesli sohbet ve oldukça gereklidir.

 

Toplumsal kanun ve kuralları sağlıklı işletebilmek için iletişim kullanıcılar ve insanlar için önemli bir şekilde şarttır. Bu da gösteriyor ki iletişim, bir insanı yakın ve uzak gibi çevresine bağlayan halkadır.